กิจกรรม

ร่วมออกงาน จัดบูธแสดงสินค้า นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ในงาน "เทศกาลงานกิน2020"

ผู้บริหารและพนักงาน

เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป ร่วมใจทำบุญ ในวันออกพรรษา
พร้อมนำหน้ากากKn95 ยี่ห้อMeox ร่วมถวาย ที่วัดบัวขวัญ

Visitors: 25,958