Hydrogen & Ozone Water Dispenser

       เครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจนแบบ 2 in 1

- ค่าความเข้มข้นของน้ำไฮโดรเจนมีถึง 1200 ppb

- ผลิตได้ทั้งน้ำไฮโดรเจน และ น้ำโอโซน

- ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD บอกสถานะการแจ้งเตือนต่างๆ

- ไม่ปนเปื้อนสารโลหะหนัก

- ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย

 ประโยชน์ของน้ำไฮโดรเจน                                       ประโยชน์ของน้ำโอโซน

 - สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย                                 - สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9%

 - ทำให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น                                           - กำจัดกลิ่นคาวปลา กลิ่นสาบและกลิ่นอับ

 - ต่อต้านอนุมูลอิสระ                                            - กำจัดสารตกค้างจากยาฆ่าเเมลง

 - ช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์                              - ป้องกันการเกิด Biofilm ของเชื้อโรคในระบบท่อน้ำในเครื่อง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 4,721