Hydrogen & Ozone Water Dispenser

เครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจนแบบ 2 in 1
 
ค่าความเข้มข้นของน้ำไฮโดรเจนมีถึง 1,200 ppb
 
ผลิตได้ทั้งน้ำไฮโดรเจน และ น้ำโอโซน
 
ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD บอกสถานะการแจ้งเตือนต่างๆ
 
ไม่ปนเปื้อนสารโลหะหนัก
 
ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย

 

ประโยชน์ของน้ำไฮโดรเจน                 ประโยชน์ของน้ำโอโซน
                   
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย                 สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9%
                   
ทำให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น                 กำจัดกลิ่นคาวปลา กลิ่นสาบ และกลิ่นอับ
                   
ต่อต้านอนุมูลอิสระ                 กำจัดสารตกค้างจากยาฆ่าเเมลง
                   
ช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์                 ป้องกันการเกิด Biofilm ของเชื้อโรคในระบบท่อน้ำในเครื่อง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 11,861