Oxy'z


เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

  • ผลิตออกซิเจนความเข้มข้น 40% ซึ่งมากกว่าบรรยากาศทั่วไปถึง 2 เท่า
  • ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่ใช้งาน
  • ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
  • น้ำหนักเบาเพียง 2.8 กิโลกรัม
  • รูปลักษณ์สวยงามตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน


ประโยชน์ของออกซิเจน

  • - ลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถ
  • - ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน
  • - เพิ่มสมาธิในการทำงาน หรือ อ่านหนังสือ
  • - ผ่อนคลายในการทำงานหรือการออกกำลังกาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 4,721